Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

måndag 16 april 2018

Skapandegruppen är ute och cyklar??

Häromdagen var det återigen dags för skapandegrupperna att träffas. Vi provade snabba skisser av cyklar, schabloncykeln och andra cyklar. Nyttigt och svårt. Egentligen inget att göra med barnen eftersom de redan är bra på skissa och förenkla och de borde kanske inte bli tidspressade. men det kan vara bra för oss vuxna att träna att förenkla. Vi upplevde att ju mer medvetna om detaljer och perspektiv vi blev i processen i att skissa flera stycken - försvårade för oss...


Vi reflekterade över både våra erfarenheter av skissande/tecknande och av de processer barnen är inne i. Vi ser vikten i att erbjuda utmaningar i långa processer, möjligheter att kunna fortsätta på teckningar eller att prova igen, många gånger. En del kanske också behöver lite tid på sig att bli lockad och inspirerad.


Vi jobbade också med grafiska gestaltningar/mönster som verktyg för att få fram landskap till cyklarna att cykla runt i...

torsdag 5 april 2018

Projektinriktat arbetssätt-föreläsningen med Mia


   Nu under förmiddagen pågår Mias föreläsning som vi kallar "Projektinriktat arbete i praktiken - lyssnande, förhållningssätt, utforskande arbetssätt och meningsfullhet i lärandet med 1-3-åringar". 

Mia Råman har arbetat länge med de yngsta barnen och hon beskriver engagerat det vardagliga sjudandet i arbetet med demokrati, estetik och lärande. Vega, som avdelningen heter där Mia arbetar är ett bra exempel på hur ömsesidigt beroende pedagoger, barn, miljö, intressanta föremål och ting, material med kvailtet, relevanta utmaningar alla är av varandra i ett kollektivt arbete. Barnen får ta plats här, de här rättigheter att vara lärande subjekt i en demokratisk tillvaro. Projektinriktat arbete innebär arbete med kortare och längre processer, projekt och sidospår men vi lägger stor vikt vid att ge tid, rum och tillfällen till meningsfullhet och fördjupning kring processerna och motverkar slentrian eller lösryckta aktiviteter. Små barn behöver få återkomma till fenomen, upprepa eller rent av nappa på utmaningar när inspiration och motivation är som störst, inte bara när det inföll i en planering.

Mia beskriver det här med stor respekt och hennes föreläsning är vårt absolut mest attraktiva forum för pedagoger att ta del av i Kreativt Centrums utbud just nu. Därför har vi den här terminen förlagt den till 3 tillfällen, varav ett tillfälle är på kvällstid.


Det här är delar av Vegas aktuella processvägg. Vi använder dessa som en kommunikation och synliggörare av processerna i projekten. Barnen är delaktiga i att sätta upp spår av projektet och vi (både barn och vuxna) reflekterar ofta om innehållet vilket kan ge nya infallsvinklar till hur vi går vidare, tillsammans med andra verktyg vi använder i vårt projekterande.

onsdag 28 februari 2018

Skapande bas - grönsaker & gröna saker


   Vi studerade grönsaker i workshopen förra veckan. Jag valde det svåraste som utmaning till oss, att träna på att blanda grönt. Vi gjorde enligt "recept" och enligt konstens alla regler kring att försöka blanda så många nyanser som möjligt. Någon grupp fixade ett 20-tal och en annan ett 80-tal. 


Sen provade vi något nytt och något nyttigt... Både vi vuxna och barn kan behöva träna på att skissa och vad det egentligen betyder - att dra lösa, många, opreciserade streck och linjer i former....

Och något som faktiskt blir mer unikt, mindre prestationsfullt och mer likt barnens opretentiösa och självklara sätt att teckna på - är att som vuxen blunda och teckna av fatet med grönsaken på. Viktigt blir att hålla ritkolet kvar mot papperet så jag inte tappar bort mig för tidigt. och det bjuder ju på skratt också för när jag sitter där och blundar har jag ju ingen aning om ens var kanten på papperet är....


Någon blev faktiskt mer nöjd än med skissen när vi fick titta! 

Förra veckans föreläsning om arbetet med likabehandlingsplanen   Kanske är det dags att byta namn på föreläsningen, så att det är juridiskt riktigt, till: Att upprätta och arbeta med plan mot diskriminering och kränkande behandling samt likabehandling- ett aktivt och levande arbete i vardagen

Här bjuder vi på en del av innehållet: 
Huvudfrågan handlar om hur vi kan få till ett levande värdegrunds-/likabehandlingsarbete i ivardagen?

*Tankar kring hur vi kan få till en levande praktik där värdegrunden ständigt är i fokus för reflektion i allt vårt arbete, kopplat till praktik/exempel och forskning
*Frågor för reflektion
*Diskrimineringsgrunderna
*Diskutera genus och värdegrundsfrågorna utifrån kunskaper som är förankrade i vetenskap och beprövad erfarenhet och inte utifrån personliga uppfattningar
*Hur få med alla kollegor i tankar och arbetet – men också vikten av att vi har med barnen på ett aktivt sätt – göra dom medvetna och mer delaktiga. Barn måste veta vad vi arbetar med, hur och varför och få vara med och påverka.
*Vi måste kritiskt våga granska oss själva och varandra – vara varandras ”fiffiga kompisar”
*Att sätta fokus på delaktighet blir ett sätt att undersöka föreställningar om vad barn och vuxna får göra, vad de kan påverka, vad de tillåts tycka och tänka kring, vems idéer som tillåts bidra till förändringar och vilka möjligheter de har till motstånd.
*Delaktighet innebär möjligheter att aktivt vara med och skapa relationer och normer i, och påverka ramarna kring en pedagogisk verksamhet
*Vi måste också våga prata mycket mer med våra barn om olika samhällsfenomen. Om vi skyddar barnen från en värld de är en del av så sviker vi våra barn genom att inte ta dom på allvar och med respekt. Vi behöver diskutera saker som har med stereotyper och/eller social orättvisa att göra tillsammans med barn för att ge dom så många verktyg som möjligt att kunna hantera och bemöta situationer som är kränkande eller diskriminerande.

Bettan, genuspedagog Svanen och Kreativt Centrum

torsdag 15 februari 2018

Ljusbords-vårblommor
   Igår var det workshop kring ljusborden! I bilden ovan är det en inledande bild på delar av det deltagarna mötte, många uppdukade möjligheter på material och utmaningar. 

Vi jobbade med formspråket i silhuetter och berättande.
Sedan är det viktigt att vi inte glömmer ljusbordens ursprung - att användas av t ex arkitekter som bl a ritbord och sammansättande av visuella, grafiska lösningar. Till exempel skissande. Vi övade därför att skissa med blyerts på smörgåspapper - att skissa, löst med många oprecisa linjer och med mycket stora (förstorade) former övar formgestaltande och detta möjliggör att vi kommer bort från prestationskrav - en teckning är bara vackrare om den innehåller fler linjer! Både vuxna och barn behöver öva skissteknik! Skissa mera, vet ja!

Vi hade tema vår-blommor och skapade med hjälp av olika material, tekniker och inspiration dessa blommor. Se bara hur vackra dessa blommor blev. Känner du igen krokus, pärlhyacint, påskliljan, papegojtulpanen och snödroppen? 

Med grafiska material samt pappersremsor i svart
Att teckna med hjälp av ler-korvar

Via måleri med croma-färg


Måleri och teckning med akvarelltekniker

Silkespapper, garn och tapetklister

Mosaik-konstruktioner
Sen har jag inte kunnat låta bli att kombinera på fler sätt, som t ex efter blomma:Snödroppen som är lite färgfattig fick i akvarell hitta på en fantasifärg...
torsdag 25 januari 2018

Pedagogisk dokumentations-kurs

   Idag har vi haft första tillfället i kursen för grupp 1. Huvudsakligen handlar kursen om att på olika sätt träna att reflektera. Här övar vi på att hamna i kollegial reflektion, för att vara många som tänker om lärandesituationer med barnen, vilket ger en bredare och mer rättvis blick på barnens lärande. Men också som redskap i att utveckla verksamhet och lärmiljö. Det är ett ömsesidigt beroende. Vi behöver varandra, vi behöver barnen och ett undersökande arbetssätt. 

Att ta vara på det lilla, att märkvärdiggöra det som sker i förskolans vardag.
Pedagogisk dokumentation hjälper oss att göra medvetna val och det blir en demokratisk röst för, kring och tillsammans med barnen.

Lite reflektioner från idag:
"Hur reflekterande är vi egentligen?"
"Hur delaktiga kan barnen bli för att äga sin vardag?"
"Hur och på vilket sätt kan barn och vuxna tillsammans hitta nya vägar med hjälp av en processvägg?"
"Ska pedagogisk dokumentation vara ett lärande eller är det utforskande?"

torsdag 7 december 2017

Ljusbordstema; T Å N G


   Det är även i workshops bra att ha ett tema, så att innehållet för utforskandet blir meningsfullt och har ett bra och betydelsefullt sammanhang. Förra veckan hade vi workshopen Ljusbord på agendan och då var innehållet tång, blåstång. Något som är väldigt vackert och betydelsefullt i haven, en nyckelart i Östersjön. Att ha ett innehåll som vi vuxna inte vet så mycket om, kan bjuda på överraskningar och då blir utforskandet äkta och på riktigt. Att få bli nyfiken på något nytt.


Vi tittade närmare på tången och kunde då hitta electa, ett mossdjur som också kallas "tångbark" där varje cell i det kedjeliknande mönstret tidigare bebotts av en individ. Som ett lägenhetshotell, en koloni... Om det är mycket tångbark betyder det att det är väldigt mycket partiklar i vattnet och kanske inte det fräschaste.... Vi pickade med inspiration från mönstrena vi såg i USB-mikroskopet fram hål i ett svart papper på ljusbordet.

Vi fantiserade om tångens färger och former - om vi fick bestämma färg och klä den färgglatt och fantasifullt - hur skulle den då se ut? Och så byggde vi upp landskap som var fokuserade av en webbkamera som också var kopplad till projektor.

Vi målade med akvarellfärg på både arkitektpapper och växtpapper samt belyste både färsk och torkad tång - det har spännande former och silhuetterna blir betydelsefulla. Vi rev också ut former av svart papper som ytterligare belystes av både ljusbord och ficklampa.torsdag 30 november 2017

Nästa termin planeras

    Nu är det redan dags att planera inför nästa termin. Här är programmet för våren, all anmälan sker på särskild blankett via förskolecheferna. Senast 8/12 behöver vi anmälningsblanketten och sedan får ni reda på vad ni har fått för platser innan jul.Väl mött!

torsdag 9 november 2017

Lera II workshop


Blankt, metalliskt, bolmande, böljande och håligheter är gestaltat här.

   Förra veckan var det dags för lera II-workshop. Vi jobbar i denna workshop ganska mycket med vad vi kan göra med leran med barnen- på lekfulla sätt arbeta med lerans transformativa möjligheter. Det är en fortsättning och fördjupning på första lerworkshopen, som vi mer går igenom grunderna i.

Här jobbade vi med en gemensam formgestaltning; en skål, en spetsduk och ett prydnasägg..

Här gjorde vi snabbt många av samma form, mängdproduktion...

För att sedan använda detta ihop med andra material i bygget av en mandala


tisdag 31 oktober 2017

Estetik, hundraspråklighet och projektinriktat arbetssätt


   Förra veckan hade vi denna workshop igen. Den här gången valde jag att fokusera på något så vanligt som löv. Asplöv. Förut har vi haft mer ovanliga personligheter såsom savoykål, rödkål, selleri med mera men nu ville jag ge asplöven en möjlighet att bli något mer än en höstsymbol. Det är så lätt att vi objektifierar löv att användas till att forma andra saker såsom vackra blommor eller montera till prydnad eller trycka med. Men löven behöver få fokuseras i sig.Sinnliga och märkvärdiga! Vi kan intressera oss för aspen som sådan, förnimmelser av asp, visst har du också känt att aspens pinnar och löv har en speciell doft. Pinnarna har en spännande klubbliknande form i den ände som sitter fast i trädstammen och aspens löv de vackraste nerver som blir skira och extra synliga i fjolårslöv som börjat förmultna, som ett flor, ett spetstyg eller en vacker väv. Och asplövens nerver som är så tydliga, just aspen som vi använder som metafor i uttrycket att vi darrar som asplöv.