Kreativt Centrum

Kreativt Centrum är en mötesplats för pedagoger i förskolan i Norrköpings kommun. Vi erbjuder workshops, föreläsningar och nätverk -kreativ kompetensutveckling i en inspirerande miljö. Vi är lokaliserade i Svanens förskola, Vrinnevigatan 24 i Norrköping. Vår blogg underlättar vår kommunikation, här kan du hitta information och lite dokumentation kring verksamhetens innehåll.

Kontakta oss på: kreativtcentrum@norrkoping.se

fredag 22 september 2017

Titta Nära - på naturens konstigheter!USB-mikroskop är ett bra komplement till vanliga luppar... Så vackert!!
Grästuvan utforskas...

   Förra veckan och idag har workshopen Titta Nära ägt rum. Den handlar om att gå in på djupet i undersökande och utforskande som motsats till att experimentera. Att blanda fakta och fantasi och att undersöka på nya sätt, genom fler språk och med annorlunda redskap.... Barnen tänker oftast inte lika begränsande som vi och vi får anstränga oss att inte tala om för snabbt vad något är (även om det är svårt, särskilt om jag faktiskt vet artens namn på både svenska och latin...)

Den här gruppen undersöker ett speciellt träd

Förundras och gå ännu närmare, duka upp för och försätt oss i en "naturlig" stämning. Lät naturen smitta med sina vidunderligheter.


Den här gruppen undersöker en stubbe

Och den här också!

Något förmultnande undersöks....
Vilka böcker är bra att ha tillgång till kring naturen som ämne? Både såna som riktar sig till barn med både foto och tecknade illustrationer, men också konstnärliga eller på annat sätt lite mer avancerade för barnen att frottera sig med. Kanske boken om träds sjukdomar är mer intressant än själva trädartsbestämningen?

Den här gruppen undersöker en grästuva
En oansenlig blomma undersöks.....


Insektsteckningar på A3 för att verkligen komma nära och få plats med detaljer...


fredag 25 augusti 2017

Skapande bas med fokus på frökapslar.

 

   Vad är en frökapsel? Vad är det inte? Med hjälp av fakta och fantasi utforskar vi förundrande förbryllande företeelser.... Vi provade att blanda nyanser, att färgsortera nyanserna och att genom några olika tekniker och material gestalta och avbilda frökapslar. Svårast hade nog de som fick sig tilldelat ett okodat, oväntat material att försöka bygga 3-dimensionellt med. men är det inte också dessa som blev vackrast??!


Det var spännande att tänka och reflektera kring vad frökapseln varit för blomma innan och svårt att hålla inne med svaret om vi visste det, likt det medlyssnande, medforskande vi tränar oss i med barnen till fördel för undersökandet. Härligt att inte veta???


tisdag 22 augusti 2017

Har ni flörtat med kritorna nu då inför uppstarterna?

 

   Nu är det äntligen dags att kicka igång vårt femte år på Kreativt centrum och vårt nionde terminsprogram! Vi startar med att först ut erbjuda workshopen Skapande bas, på torsdag. Tänk, den har vi haft hela tiden i programmet, och den blir fortfarande full. Det betyder att ca 500 pedagoger redan gått Skapande bas och nu är det drygt 45 till på ingång.

I samband med ny termin är det förstås bra att se över våra material, vårda, byta ut och duka fram attraktivt. Kritor till exempel, är väl värda att serveras i glasburkar och gärna färgsorterat. det mesta materialet bli bättre av att färgsortera och ibland kanske vi inte måste erbjuda hela nyansskalan, utan kan göra urval. Det viktiga är vi lägger i ordning med omsorg, inspiration och estetisk känsla. Välanvända oljepastellkritor blir som nya igen om vi bara masserar av färgen i hushållspapper - något vi kan involvera barnen i. Materialvård är roligt. Om vi gör det roligt. Att värna och värda. Vårda. 

torsdag 22 juni 2017

Vi tar nu lite ledigt från bloggandet


   Tack för alla fina samarbeten ni som har varit här. Tänk att vi redan varit igång i 4 år och att det fortfarande är så välsökta platser vi har att dela ut. Mailar precis idag ut resultatet av höstens fördelning. Ses i höst!

fredag 16 juni 2017

Ny workshop Titta Nära

   Igår var det dags för den väl sökta, nya workshopen "Titta Nära". Vi jobbade med att förundras och försöka försätta oss i utforskande och undersökande av naturen och dess invånare. Att fantisera och projektera för producerande av nya frågor hellre än färdiga lösningar eller svar.


Överst utforskas hur blomman möten med resterande världen.... Under dess utseende. Det är en Ängskovall - en till synes oansenlig blomma... men ingen vet vad den kan bli - därför behöver vi vässa vår blick....


Vi försökte verkligen leta efter det konstiga, för oss okända, men fann mest kända saker men kanske med förundrande egenskaper eller situationer. Det är nog ett utforskande som kräver övning och tid - så varför inte börja på hemvägen?

Vilka material dukar vi fram/erbjuder vi barnen för att hamna i utforskande? Är vi lyhörda för barnens alternativa lösningar och egna sätt att använda material på eller styr vi dem? Här utforskas grästuvan med en tyllbit, eken med en triangel, en mossig stubbe med olika material - stubben får dessutom en  passande staty samt eken utforskas med hjälp av ett tygstycke och en tumstock.
Gräset utforskas - vem kunde ana att gräs kan bestå av så många nyanser - och att det var så svårt att blanda till.

Vi skissade också stora insekter med grafit.


fredag 9 juni 2017

Vernissage Skapandegruppen


  Igår hade Skapandegruppen sin avslutning och vernissage för chefer. 

Vi visade upp vad vi arbetat med under senaste året: ”naturens ting & trä med dess nyanser, dofter, strukturer, läten och berättelser”…


Vi har nu varit igång i 2,5 år och har varvat praktiska moment utifrån ett projektinriktat arbetssätt, materialkunskaper och läsning av teori och litteratur. Vi har övat grundtekniker, nyansblandning och att använda oss av hundraspråklighet. Inne och utomhus. Att utgå från naturens vidunderliga under i det lilla föremålet som fenomen har varit en guldgruva och vi har stimulerat samlandet och återbrukandet.

Tack alla som kom! tack för tiden tillsammans i skapandegruppen! Vilket utbyte, vilken inspirationskälla som grupp och allas erfarenheter som bidrar och nya möten mellan oss, material och språk uppstår och blir nya spår att följa...


Till hösten drar en ny skapandegrupp igång, för att ytterligare kunna stötta upp spridningsarbetet på enheterna. 

fredag 12 maj 2017

Onsdagens workshop... Riktade sig mot pedagoger som arbetar med de yngsta barnen och innehållet var skapande. Nu ägnade vi oss mest i bild- och formskapande och mest måleri, även om vi hade ett mer teoretiskt mellanspel där jag problematiserade och ifrågasatte gränsdragningar mellan olika ämnen och reflekterade kring var gränsen går för vad som inte är skapande i barnens uttryck....

Här följer några bilder från att rolla, skrapa ut flaskfärg och grönt måleri med olika vattenfärgstekniker/material:
fredag 28 april 2017

”Att granska några av våra normer med hjälp av film”

   I onsdags var vi ett litet men aktivt och intresserat gäng som träffades i workshopen.
Som vanligt så började morgonen med en kort introduktion kring normkritiskt förhållningssätt och normkreativitet.
Vi såg först filmen Så kan det vara – Regnbågsfamiljer i förskolan.  Sedan satt vi i grupper för diskussion och reflektion.
Vidare såg vi på en intervju med Claes Schmidt/Sara Lund som intervjuar sig själv om att vara transperson.
Sista filmsnutten vi såg var ett inslag om 10- åriga Sam som föddes som Iris.

Några av våra diskussioner/reflektioner var:
-          Välkomnandet och mötet med nya familjer – vikten av hur vi ställer frågor kring familjekonstellationen, rätten att få definiera sin egen familj. Att familjen bestämmer vems/vilkas bilder som ska finnas vid barnets hylla t.ex.

-          Hur vi tänker om manliga kollegor – varför vill vi ha män i förskolan? Vad innebär det att vara en manlig förebild?

-          Vad vi har med oss i våra ”ryggsäckar” och hur vi kan arbeta med det – programmera och omprogrammera

-          Mitt kön – Ditt kön…Måste vi alls tänka i kön?
måndag 24 april 2017

Workshop kring projektinriktat arbetssätt...


...med estetik och hundraspråklighet som verktyg, hade vi förra veckan och vi tittade med dessa ögon närmare på några grönsaker. Lät oss förundras och arbetade på flera olika sätt - det hade säkert räckt för en hel termins projektarbete, det vi gjorde på ett par timmar... 


torsdag 13 april 2017

Lera II med ögon som ser...

   Igår var det workshops med lera II i fokus. Vi jobbade med lerans strukturer och att göra former som vi satte hop som installationer utifrån keramisk konstinspiration från nätet.


Vi jobbade med lerkorvar som linjer, ett sätt att teckna och med teckningens framväxande process. Allt som barnen gör med ett material - vad vet vi om det? Ibland missar vi säkert barnens uttryck om vi tänker att de bara ska få undersöka materialet i egen takt och inte lyssnar så aktivt. Vad gör leran med barnen? Vad gör lera i olika format med barnen? Vilket undersökande kan bli till med hjälp av olika material? Verktyg? Miljöer? Materialmöten?.......


Och vi jobbade med leran som ett av många vackra material/former att utgå ifrån och bygga mandalas av. 

Så gjorde vi också ett varsitt öga. Ögat är en vacker symbol för seendet, lyssnandet och är något vi alla vet hur det ser ut... Men ändå är mångfalden slående. Och berikande. Att något som är så svårt att göra kan göras på så kort tid, leran har fantastiska möjligheter.